Influence of decarburisation on the fatigue behaviour of shot peened spring steels
Paper i proceeding, 2008

Decarburisation

shot peening

fatigue strength

residual stresses

Författare

Kamellia Dalaei

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Jonas Höijer

Gunnar Åkerström

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Lars-Erik Svensson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Proc. 10th Intern. Conf. on Shot Peening (K. Tosha, ed.), Academy Common Meiji University, Tokyo, Sept. 2008

274-279

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06