Further insights into kraft cooking kinetics
Doktorsavhandling, 2008

Delignification

Donnan equilibrium

Memory effects

Hexenuronic acid

Hofmeister effects

Modelling

Kraft cooking

Ionic effects

Reaction kinetics

HC1-salen, Hörsalsvägen 14, Göteborg
Opponent: Professor Herbert Sixta, Helsinki University of Technology, Finland

Författare

Johannes Bogren

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

ISBN

978-91-7385-181-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2862

HC1-salen, Hörsalsvägen 14, Göteborg

Opponent: Professor Herbert Sixta, Helsinki University of Technology, Finland

Mer information

Skapat

2017-10-06