A Systematic Approach to the Design and Development of Design-Build-Test Project Courses
Paper i proceeding, 2005

Författare

Sven B Andersson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Maria Knutson Wedel

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Doris Brodeur

Proceedings of ICED-05

381-382

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08