Approaches to dynamic fracture modeling at finite deformations
Paper i proceeding, 2008

Författare

Martin Fagerström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

IUTAM Symposium - Progress in the Theory and Numerics of Configurational Mechanics (book of abstracts)

69-

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07