Homogenization of Delamination Growth in an ACA Flip-chip Joint Based on Micropolar Theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Yan Zhang

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

European Journal of Mechanics, A/Solids

0997-7538 (ISSN)

Vol. 28 433-444

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08