Var ligger problemet? Synen på sambandet mellan forskning och kommersialisering i Sverige
Rapport, 2007

Författare

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Daniel Ljungberg

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10