Eye tracking during high speed navigation at sea: Field trial in search of navigational gaze behaviour
Paper i proceeding, 2008

Författare

Joakim Dahlman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Fredrik Forsman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Anna Sjörs

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Torbjörn Falkmer

Proceedings of the 6th annual meeting of the society for human performance in extreme environments

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Övrig annan samhällsvetenskap