Eye tracking during high speed navigation at sea: Field trial in search of navigational gaze behaviour
Paper i proceeding, 2008

Författare

Joakim Dahlman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Fredrik Forsman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Anna Sjörs

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Torbjörn Falkmer

Proceedings of the 6th annual meeting of the society for human performance in extreme environments

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06