Low Threshold Current Density 1.3 µm Metamorphic InGaAs/GaAs Quantum Well Laser Diodes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

D.H. Wu

Haili Wang

B.P. Wu

H. Q. Ni

S.S. Huang

Y.H. Xiong

pengfei wang

Q. Han

Z.C. Niu

Ivar Tångring

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Electron. Lett.

Vol. 44 474-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06