Thermally dependent gain of 1.3 µm dilute nitride double quantum well lasers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

R. MacKenzie

S. Bull

J.J. Lim

S. Chao

S. Sujecki

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

P. Melanen

Pekko Sipilä

Peteri Uusimaa

Eric Larkins

Physica Status Solidi C

Vol. 5 2 490-494

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-07