Complexation of Americium with a-D-Isosaccharinate
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Stefan Allard

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

R Jolsterå

Andreas Knutsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Arvid Ödegård Jensen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Proceedings of ISEC 2008

Vol. 1 1133-1138

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08