Initial Experimental Investigation of the Local Flow Field Around Rotating Wheels using an Omni-probe
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Christoffer Landström

Chalmers, Tillämpad mekanik

Tim Walker

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07