The L2 Wind Tunnel at Chalmers University of Technology
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Christoffer Landström

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

SATA Wind Tunnel Conference, June 7-10, Johannesburg, South Africa

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07