Effect of Corrosion on the Low Cycle Fatigue Behaviour of Sn-4.0Ag-0.5Cu Lead-Free Solder Joints
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Cristina Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Johan Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

International Journal of Fatigue

917-930

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik