Multi-project organisations from a methodological perspective: Challenges and Rewards
Paper i proceeding, 2004

Författare

Christine Räisänen

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Sven Gunnarson

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Proceedings of the IRNOP VI Project Research Conference, August 25-27 2004, Turku, Finland

252-265

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06