Kinetics of Protein Aggregation with Formation of Unreactive Intermediates
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Vladimir Zhdanov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Langmuir

Vol. 20 2543-2545

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06