A linear nonconforming finite element method for Maxwell's equations in two dimensions
Preprint, 2008

Författare

Peter F G Hansbo

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Thomas Rylander

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:30

Mer information

Skapat

2017-10-06