Comparative analysis of the complexity/accuracy tradeoff for power amplifier behavior models
Övrigt konferensbidrag, 2008

A comparative study of state-of-art nonlinear amplifier models are presented in this document. The main focus is on the modeling accuracy as a function of the computational complexity.

Författare

Ali Soltani Tehrani

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Gigahertzcentrum

Haiying Cao

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Gigahertzcentrum

Thomas Eriksson

Gigahertzcentrum

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertzcentrum

Herbert Zirath

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertz Symposium 2008

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07