New Results Based on Reprocessing of 13 years Continuous GPS Observations of the Fennoscandia GIA Process from BIFROST
Kapitel i bok, 2008

glacial isostatic adjustment

geodesy

Författare

Martin Lidberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Jan Johansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Hans-Georg Scherneck

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Glenn A. Milne

James L. Davis

International Association of Geodesy Symposia (Vol. 133), M.G. Sideris (ed.): Observing our Changing Earth

557-568
978-3-540-85425-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Geofysik

DOI

10.1007/978-3-540-85426-5

ISBN

978-3-540-85425-8

Mer information

Skapat

2017-10-08