Formulation and electrical and mechanical properties of anisotropic conductive adhesive pastes
Paper i proceeding, 2002

Författare

Liqiang Cao

Johan Liu

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Proceedings of the 2002 Internatinal Conference on Electronics Packaging (2002 ICEP)

272-277

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-06