The Forgotten Individuals: Attitudes and skills in Academic Commercialization in Sweden
Kapitel i bok, 2009

Författare

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

M Versiglioni

Chalmers

European Universities Learning to Compete: From Social Institutions to Knowledge Business, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.

219-250
9781848440012 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

DOI

10.4337/9781848446106.00016

ISBN

9781848440012

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02