Var ligger problemet ? Synen på sambandet mellan forskning och kommersialisering i Sverige
Kapitel i bok, 2008

Författare

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Martin Wallin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Daniel Ljungberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07