Surfactant Inhibition of Aluminium Pigments for Waterborne Printing Inks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Philip Karlsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Alexandra Baeza

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Corrosion Science

Vol. 50 2282-2287

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06