Controlled exchange of cooking liquor compositions during cooking: Effect on delignification and degradation reactions of carbohydrates
Paper i proceeding, 2008

Författare

Johannes Bogren

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

235th ACS National Meeting, April 6-10, New Orleans, LA USA

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06