Various dissolved sodium salts in kraft cooking liquors - Influence on cooking kinetics
Paper i proceeding, 2008

Författare

Johannes Bogren

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

EWLP 2008, August 25-28, Stockholm, Sweden

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07