The Big Brother Issue: Analyzing the media system around a reality TV-show
Kapitel i bok, 2004

Författare

Tobias Fredberg

Chalmers, Institutionen för projektledning

Susanne Ollila

Chalmers, Institutionen för projektledning

Growth and Dynamics of Maturing New Media Companies

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13