Redesign of the Engineering Change Process of a Supplier in the Automotive Industry
Paper i proceeding, 2009

Engineering change management

PLM

Författare

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Katrine Jokinen

Proceeedings of the 2nd Nordic Conference on Product Lifecycle Management - NordPLM'09

221-234
978-91-975079-7-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

978-91-975079-7-4

Mer information

Skapat

2017-10-06