Realtid ur ett organisationsperspektiv: motiv, införande, effekter
Paper i proceeding, 2009

Intelligent Transport Systems

Författare

Tor Skoglund

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Transportforum 2009

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07