The Role of a Learning Approach in Building an Interorganizational Network Aiming for Collaborative Innovation.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Marine Agogue

HEC Montréal

David Coghlan

Trinity College Dublin

The Journal of applied behavioral science

0021-8863 (ISSN)

Vol. 55 1 27-49

Ämneskategorier

Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Företagsekonomi

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

DOI

10.1177/0021886318793383

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-08