Injection Moulding and Mechanical properties of Recovered Polypropylene
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

processing

ageing

polypropylene

recycling

mechanical properties

Författare

Francesco Pisciotti

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

International Polymer Processing

Vol. 20 3 257-264

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07