A Development Coalition for Sustainability in Helthcare
Kapitel i bok, 2009

Författare

Svante Lifvergren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Creating Sustainable Work Systems

167-185
978-0-415-77271-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Annan maskinteknik

ISBN

978-0-415-77271-6

Mer information

Skapat

2017-10-08