A framework for automatic generation of interlocking functions for flexible manufacturing.
Rapport, 2009

Författare

Avenir Kobetski

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Hugo Flordal

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Systemvetenskap

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R004/2009

Mer information

Skapat

2017-10-08