A framework for automatic generation of interlocking functions for flexible manufacturing.
Rapport, 2009

Författare

Avenir Kobetski

Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Hugo Flordal

Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Bengt Lennartson

Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Martin Fabian

Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Systemvetenskap

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R004/2009