Miljön och förpackningarna. Livscykelanalyser för förpackningsmaterial - beräkning av miljöbelastning
Rapport, 1991

Författare

Anne-Marie Tillman

Institutionen för teknisk miljöplanering

Henrikke Baumann

Institutionen för teknisk miljöplanering

Elin Eriksson

Tomas Rydberg

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06