Packaging and the environment. Life-cycle analyses of selected materials. Quantification of environmental loadings, Offprint from SOU 1991:77
Rapport, 1991

Författare

Anne-Marie Tillman

Institutionen för teknisk miljöplanering

Henrikke Baumann

Institutionen för teknisk miljöplanering

Elin Eriksson

Tomas Rydberg

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06