Heedful interrelating, knowledge sharing, and new drug development
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

David Williamson

Lena Berg

Journal of Knowledge Management

Vol. 12 3 127-140

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08