Causes of emotive response to artefacts.
Paper i proceeding, 2004

product design

emotion

affective design

Författare

Viktor Hjort af Ornäs

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik

Proceedings from the 4th International Conference on Design & Emotion, Turkey, 12-14 July

Ämneskategorier

HUMANIORA

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08