TeleFOT: D2.2.1. Test and Evaluation Strategy
Rapport, 2009

field operational test

evaluation method

evaluation strategy

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Maria Alonso

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Maria Henar Vega

Julienne E. Mascolo

Pirkko Rämä

Ulrich Schröder

Ruth Welsh

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07