Kundportalen. Utvärdering av ett användargränssnitt.
Rapport, 2000

användarvänlighet

Internettjänst

användargränssnitt

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Oskar Rexfelt

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07