Learning Capability in Construction Projects: from the Learning Organization to the Learning Project
Paper i proceeding, 2003

learning capability

organizational boundaries

Construction project

organizational learning

Författare

Ingeborg Knauseder

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Per-Erik Josephson

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Alexander Styhre

Chalmers, Institutionen för projektledning

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06