Rheological and thermal properties of a model system for PIM
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Polymers

Viscosity

Powder injection moulding

Thermal properties

Författare

Henrik Persson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Berenika Hausnerova

Lars Nyborg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

International Polymer Processing

0930-777X (ISSN)

Vol. 24 2 206-212

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07