Extraction of the base and emitter resistances in bipolar transistors using an accurate base resistance model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Fredrik Ingvarson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Martin Linder

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Kjell Jeppson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing

0894-6507 (ISSN)

Vol. 16 2 228-232

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/ICMTS.1996.535637

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-04