Slowing down Dynamics of fast Particles in Plasmas via the Fokker-Planck Equation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

F. Anderson

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Nuclear Science and Engineering

Vol. 146 99-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07