Improved model for multipactor in low pressure gas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Richard Udiljak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

V.E. Semenov

J. Puech

Physics of Plasmas

Vol. 11 5023-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06