Weighted Analysis of General Microarray Experiments
Preprint, 2007

Författare

Anders Sjögren

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Erik Kristiansson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Mats Rudemo

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Olle Nerman

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:29

Mer information

Skapat

2017-10-06