Lärande i byggprojekt - det bortglömde framgångsreceptet
Artikel i övriga tidskrifter, 2003

lärande

byggprojekt

Författare

Per-Erik Josephson

Byggnadsekonomi

Ingeborg Knauseder

Byggnadsekonomi

Alexander Styhre

Projektledning

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi