Learning capabilities in organizational networks: case studies of six construction projects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

construction project

Organizational learning

network

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Institutionen för projektledning

Per-Erik Josephson

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Ingeborg Knauseder

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Construction Management and Economics

Vol. 22 9 957-966

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06