Lägre bränsleförbrukning med hjälp av vindtunneltestning
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

Christoffer Landström

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

Automotive Sweden - Nyheter i fordonsbranschen Nr 1 2009

1

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07