Modification of kraft pulp fibres by adsorption of cationized (glucurono)arabinoxylan
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Tobias Köhnke

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Gunnar Westman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

15th International Symposium on Wood, Fibre and Pulping Chemistry, Oslo, Norway, 14-18 June 2009

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07