Factors influencing organizational learning capabilities in construction projects: results from a questionnaire study
Paper i proceeding, 2005

capability

construction project

organizational learning

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Ingeborg Knauseder

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Proceedings of the 4th Triennial International Conference for CIB W99: Rethinking and revitalizing construction safety, health, environment and quality, Port Elizabeth 17-20 May 2005

76 - 89

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06