Characterization of flow-induced surface defects in injection moulded components - Case studies
Paper i proceeding, 2009

tiger stripes

injection moulding

polymers

flow marks

Författare

Giovanna Iannuzzi

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Annual Transactions - The Nordic Rheology Society

1601-4057 (ISSN)

Vol. 17 157-165
978-952-15-2136-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

978-952-15-2136-2

Mer information

Skapat

2017-10-06