Flow around a Circular Cylinder at Re=3900 and 140,000
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Tobias Persson

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Rickard Bensow

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Christer Fureby

Urban Svennberg

7th Numerical Towing Tank Symposium

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08